Сънувах

Сънувах Абатство

Ако сънуваш Абатство на сън какво значи?
Обител на душата. Закрила. Възвишени идеали. Несъкрушима вяра.